Sabatul creat pentru cine? Când?

Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru Sabat. De aceea Fiul omului este Domn și al Sabatului (Evanghelia după Marcu 2:27-28 Traducerea Fidela).

Sabatul nu a fost doar creat … a fost făcut având pe cineva în minte. Astăzi, aproape toți creștinii știu că Sabatul a fost creat “pentru evrei” însă Cristos nu spune așa! Cristos spune că a fost făcut pentru om. A fost creat pentru beneficiul întregii omeniri, nu doar pentru un grup anume de oameni. Dumnezeu a creat Sabatul imediat după oameni și nu la originea evreilor:

“Și a zis Dumnezeu: să facem om după chipul și după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul! Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său: după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie.” (Facerea 1:26-27 Traducerea Ortodoxă)

Când „Dumnezeu a zis să facem om” cine a vorbit? După cum Evanghelia după Ioan 1:1-3 și 14 arată, Iisus Cristos este de asemenea numit și cuvântul – prin urmare El este și cel care vorbește. Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu prin Iisus Cristos (Epistolele către Efeseni 3:9 și Coloseni 1:16). Prin urmare, Iisus a fost Cel care a realizat creația, împreună cu Tatăl.

Observați că El nu a sfârșit lucrarea în ziua a șasea, ci a continuat și în ziua a șaptea. “Și în ziua a șaptea Dumnezeu și-a terminat lucrarea pe care o făcuse.” (Facerea 2:2-3 Traducerea Fidela. Traducerea Ortodoxă spune că în ziua a șasea însă în original este folosit numeralul ordinar shebiith care înseamnă șapte). Săptămâna creației a fost gata în șapte zile ale creației.

Ce a creat însă Dumnezeu în ziua a șaptea? A creat Sabatul! El a creat Sabatul nu prin muncă, ci prin abținerea de la muncă. În a șaptea zi Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea creațiunii și s-a odihnit. Făcând astfel, El a creat Sabatul. Apoi, El a sfințit și l-a binecuvântat ca zi de odihnă și de închinare pentru omenire.

Următorul:

Contează ce zi păzim?

Advertisements