Sabatul a fost creat

Domnul Iisus, ca parte a Evangheliei Sale, a învățat cum să păstrăm Sabatul: “Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru Sabat. De aceea Fiul omului este Domn și al Sabatului” (Evanghelia după Marcu 2:27-28 – Traducerea Fidela).

Iisus afirmă că Sabatul a fost creat – este parte a creației originale a lui Dumnezeu. Prin urmare, are un creator. Cine a creat Sabatul? Răspunsul este evident: Dumnezeu! Sfântul Apostol Pavel declară în Epistola sa către Efeseni 3:9 “Dumnezeu a creat toate prin Iisus Cristos” (Traducerea Ortodoxă)

Evanghelia Apostolului Ioan începe astfel: “(v.1) La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. (v.3) Toate lucrurile au fost făcute de El și fără El nu a fost făcut nimic din ceea ce a fost făcut. (v. 14) Și Cuvântul a fost făcut carne și a locuit printre noi, plin de har și adevăr.

Cuvântul este Cristos iar El a devenit om și a locuit printre oameni. Totuși, El a existat din eternitate împreună cu Dumnezeu Tatăl. Cristos este Dumnezeu! Toate lucrurile au fost create de El – Iisus Cristos. Sabatul este unul dintre acele lucruri pe care El le-a creat. Dumnezeu l-a creat prin Iisus Cristos și pentru El. Observați ce spune Epistola către Coloseni 1:16, 18 “Pentru că de El au fost create toate lucrurile care sunt în cer și care sunt pe pământ, vizibile și invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie autorități: toate au fost create prin El și pentru El. Și el este înaintea a toate și prin el toate se mențin… El este capul trupului, al bisericii.

Este evident: Iisus Cristos a creat Sabatul! Nu-i mirare dacă, prin urmare, El ca și creator, este și Domn al Sabatului!

Următorul:

Sabatul creat pentru cine? Când?

 

Advertisements