Porunca Sabatului

Observați cum începe porunca despre Sabat: “Adu-ți aminte de ziua Sabatului” (Ieșirea 20:8 – Traducerea Fidela). Dumnezeu ne poruncește să ne amintim această zi!

În vorbirea Sa pe munte (predica de pe munte), Domnul Isus a spus: “Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.” (Evanghelia după Matei 5:17)

Cristos spune: “Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Evanghelia după Matei 5:48) însă așa-zișii creștini spun: “este imposibil să ți Legea lui Dumnezeu. Cristos a ținut-o în dreptul tău apoi a desființat-o.”

Observați de asemenea continuarea poruncii despre Sabat: “…ca să o sfințești.” (“să o ți sfântă” – în original). O persoană nu poate sfinți (ține o zi sfântă) dacă este nesfântă. Singura zi pe care Dumnezeu a sfințit-o este Sabatul Său. Este imposibil să ți sfântă altă zii dacă Dumnezeu nu le-a făcut sfinte … deoarece omul nu are puterea să sfințească, doar Dumnezeu.

Observați mai departe: “Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru…” Dumnezeu nu a spus “oricare a șaptea zi”! Nici nu a spus „o zi din șapte!” El spune “ziua a șaptea!” Aceasta rămâne adevărată chiar și după crucificarea și învierea Domnului Iisus Cristos – Sabatul este încă ziua a șaptea, urmată de prima zi a săptămânii (Evanghelia după Matei 28:1).

În această poruncă Dumnezeu indentifică cui aparține Sabatul. El nu spune: “Sabatul este pentru evrei” sau “Sabatul este pentru israeliți.” Dumnezeu spune, foarte clar, “este odihna Domnului Dumnezeului tău.” Dacă a șaptea zi este Sabatul Domnului, atunci înseamnă că este “ziua Domnului”.

Prima Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan oferă definiția scripturistică a ceea ce constituie păcat: “oricine practică păcatul, de asemenea încalcă legea; căci păcatul este încălcarea legii.” (Traducerea Fidela) Apostolul Pavel, în Epistola sa către Romani 7:7 ne arată care lege spune că păcatul este neascultarea, citând din cele Zece Porunci (Ieșirea 20:17).

Apostolul Iacov de asemenea ne arată care lege definește păcatul (Epistola lui Iacov 2:9-11). Asemenea Apostolului Pavel, Iacov citează din cele Zece Porunci (Ieșirea 20:13-14). El spune că dacă cineva calcă una dintre aceste porunci, se face vinovat de păcat.

Aceeași lege spune de asemenea: “adu-ți aminte de ziua Sabatului ca să o sfințești.Sabatul este ziua a șaptea, ziua Domnului. Conform Sfintelor Scripturi, cine nu se supune (disconsideră) Sabatul comite păcat.

Următorul:

Un legământ veșnic

Advertisements