Exemplul Domnul Iisus Cristos

Evanghelia după Marcu ne oferă detalii despre începutul lucrării lui Cristos și despre Evanghelia pe care El a predicat-o. Iisus a spus că evanghelia Sa vine direct de la Dumnezeu Tatăl, fiind mesajul lui Dumnezeu pentru omenire. Evanghelia după Marcu 1:1 spune: “începutul evangheliei lui Iisus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.” Evanghelia lui Iisus Cristos nu este o evanghelie de la oameni despre persoana lui Cristos. Evanghelia lui Cristos este evanghelia pe care El a învățat-o.

“… Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și zicând: s-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.” (versetele 14-15) Iisus Cristos chema oamenii la pocăință și să creadă vestea pe care Iisus a adus-o din cer! (Evanghelia după Ioan 14:10)

Ca parte a evangheliei, Iisus Cristos a avut multe de spus și de învățat despre păzirea Sabatului. Cristos și discipolii Săi s-au dus în Capernaum “și îndată în Sabat (sâmbăta în Traducerea Ortodoxă) a intrat în sinagogă și îi învăța.” (Evanghelia după Marcu 1:21 – Traducerea Fidela). Era obiceiul lui Iisus să meargă la serviciile de la sinagogă în ziua Sabatului.

Probabil mulți declară că aceasta era cultura acelui timp. Însă nu de puține ori Iisus vorbește împotriva “tradițiilor omenești” care intrau în contradicție cu „poruncile lui Dumnezeu” (Evanghelia după Matei 15:3, 6; Evanghelia după Marcu 7:7, 9, 13).

Trebuie să înțelegem foarte clar faptul că atât Sabatul cât și zilele de sărbătoare nu sunt de origini evreiești ci sunt poruncite de însuși Dumnezeu (Ieșirea 20:1; Leviticul 23:1). Mai mult de atât, El niciodată nu a dat vreun indiciu că le-ar fi schimbat. Faptul că evreii de astăzi, asemenea celor din timpul lui Cristos păzesc Sabatul, aceasta nu le face “mai evreiești” decât porunca ce vorbește că infidelitatea maritală este adulter. Dacă ar avea origini evreiești, atunci și adulterul îl putem cataloga ca fiind evreiesc.

În Evanghelii, Iisus Cristos a avut multe dispute cu evreii, multe pe seama Sabatului. Însă ei niciodată nu s-au contrat în legătură cu ziua ce trebuie ținută, ci doar în legătură cu ce trebuia făcut sau nu în acea zi.

Spre exemplu: Iisus și dișcipolii Săi treceau prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat (Evanghelia după Marcu 2:23). Fariseii au acuzat pe dișcipolii că au încălcat Sabatul spicuind și mâncând. Ei erau deacord în legătură cu ce zi trebuie ținută însă nu și dacă atitudinea dișcipolilor a fost cea corectă.

Cristos răspunde întrebării în legătură cu ce este corect a face în Sabat, declarând că “Sabatul a fost făcut pentru om” și nu pentru evrei (versetul 27) iar apoi se numește “Domn al Sabatului” (versetul 28). Prin urmare, orice modificare a Sabatului trebuie să vină de la El!

Fariseii L-au condamnat pe Cristos că a vindecat în Sabat (Evanghelia după Matei 12:10-12; Evanghelia după Luca 13:14-15; Evanghelia după Ioan 5:9-10). Cristos le-a arătat că au înțeles greșit intenția zilei Sabatului, și nu a zilei în sine. Dacă Cristos ar fi insinuat schimbarea Sabatului cu siguranță ar fi fost omorât pe loc!

Prin exeplul vieții lui Cristos, este evident că El a păzit Sabatul zilei a șaptea. El este Domnul – părintele, autoritatea supremă – a zilei Sabatului iar El nu a lăsat nici o instrucțiune de schimbare. După moartea Lui, sfinții apostoli și biserica l-au păzit cu sfințenie. Prin exemplul Său, noi știm că creștinii trebuie să păzească Sabatul zilei a șaptea.

Următorul:

Sabatul a fost creat

Advertisements