Concluzie

Domnul Iisus Cristos nu s-a schimbat. EL este același ieri, azi și în veci (Epistola Apostolului Pavel către Evrei 13:8). El a creat Sabatul și s-a odihnit în Sabat. El a vorbit israeliților despre Sabat (Ieșirea 16). A fost obiceiul Său de a păzi Sabatul (Evanghelia lui Luca 4:16). Domnul Iisus Cristos și-a pus prezența Sa în ziua Lui cea sfântă! Dacă El este în noi, El nu va păzi o altă zi!

Dumnezeu este dragoste iar Dumnezeu iubește omenirea. El a creat Sabatul pentru a avea părtășie în acestă zi cu noi, oamenii. El dorește ca noi să-L iubim și să avem o relație de iubire cu El. Sabatul a fost creat pentru om – ce binecuvântare!

Dumnezeu să te ajute să ai părtășie sfântă cu El, păzind Sabatul Său cel sfânt!

Advertisements