Cine decide ce este păcat?

Marea majoritate a creștinilor sunt învățați că tot ceea ce trebuie să facă este doar să creadă și Dumnezeu se va ocupa de restul. Dacă așa este, mai contează ce este păcatul?

Cuvântul lui Dumnezeu spune: “Oricine practică păcatul, de asemenea încalcă legea; căci păcatul este încălcarea legii” (Prima Epistolă a lui Ioan 3:4 – Traducerea Fidela). Cel care stabilește legea este singurul care poate defini păcatul. Sfânta Scriptură spune foarte clar că Dumnezeu însuși a stabilit legea: Epistola Apostolului Iacov 4:12 și Isaia 33:22. Legea pe care Dumnezeu a dat-o nu poate fi anulată de nimeni, decât de El însuși.

Dumnezeu nu ne permite, nu ne dă voie ca noi, ființe carnale, păcătoase, să determinăm ce este păcatul. El deja a făcut aceasta! Totuși El ne-a oferit libertatea de a decide dacă păcătuim sau nu, avertizându-ne că plata păcatului este moartea, moartea eternă. (Epistola către Romani 6:23; Evanghelia după Matei 25:46; A doua Epistolă către Tesaloniceni 1:9)

Păcatul aduce în viața omului numai necazuri, atât lui cât și celor din jurul lui. Păcatul îl privează pe om de binecuvântările lui Dumnezeu: pacea, fericirea, protecția, bucuria vieții, darul lui Dumnezeu – viața veșnică. (Epistola către Romani 2:13; Epistola către Romani 6:23; Evanghelia după Matei 19:16-17)

Mulți cred că legea lui Dumnezeu a fost îndepărată sau că a fost pironită la cruce, atunci când Cristos a murit. Ei cred că Iisus a venit în formă umană pentru a avea de-a face cu setul oribil de reguli pe care L-a dat la început (Epistola lui Iacov 4:12 și Ieșirea 20:1)! Aceste idei desconsideră total cuvintele clare ale Domnului Iisus Cristos:

“Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă zic vouă: înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor; iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Căci vă zic vouă: că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor.” (Evanghelia după Matei 5:17-20 – Traducerea Ortodoxă)

Încercați să vă imaginați acest șcenariu la nivel universal. A tot Creatorul a creat legi fizice și spirituale ce reflectă caracterul Său și calea în viață. Fiind creatorul nostru, Dumnezeu știe cum poate trăi omul liniștit, împlinit și plin de viață. Dumnezeu a descoperit omenirii cum să-L iubim în primele patru porunci din Decalog (Ieșirea capitolul 20) dar și pe aproapele nostru (în ultimele șase porunci). Dumnezeu a explicat în Evanghelia după Matei 22:36-40 că acele două porunci mari împlinesc toată Legea și proorocii. De fapt Iisus Cristos, cât a fost pe pământ, a arătat cum trebuie să avem relația corectă cu Dumnezeu mai întâi (aceasta însemnând și păzirea Sabatului) dar și cu aproapele nostru.

Prima epistolă a lui Ioan 5:2-3 “Întru aceasta cunoaștem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele.” (Traducerea Ortodoxă)

Următorul:

Exemplul Domnului Iisus Cristos

Advertisements